منوی دسته بندی
ترمیم دندان شکسته 

ترمیم دندان شکسته 

ترمیم دندان شکسته 

.

شکسته شدن  دندان  رویدادی می باشد که در رخ دادن حادثه های  ناخواسته  روی می دهد و امکان دارد برای هر شخصی روی بدهد و  آگاهی نداشتن در مورد کار های  با احتیاطی در وضعیت های ویژه سبب تکه گشتن، ترک برداشتن و شکسته شدن دندان می گردد..

در برخی  مورد ها شکسته شدن دندان فاقد درد می باشد و عیبی غیر از مسئله زیبایی و بهداشت ایجاد نمی کند. در بقیه مورد ها به علت درد آور بودن دندان شکسته ، ترمیم دندان شکسته یک فوریت پزشکی به محسوب می شود و لازم به دقت  و درمان  سریع را دارا می باشد.

.

آشنایی با ساختار دندان سالم

.

برای فهمیدن خوب عاقبت های دندانهای شکسته گشته،  بایستی  دلیل های اتفاق افتادن  آن را  مورد تحقیق قرار دهیم. در واقع دندان از ۳ لایه، مینا، عاج و پالپ درست گشته است. لایه بیرونی و فوقانی را مینا نام گذاری کرده اند که دشوار ترین ماده در بدن فرد می باشد و به طور قطع میتوان گفت که دشوار تر از استخوان هایی که اسکلت شما را درست کرده اند است. 

.

مینا رنگ سفید و لایه قابل دیدن را دارا می باشد که برای‌ نگه داری دور و بر  دندان می باشد. به بخشی  از دندان که در بخش فوقانی  لثه جای دارد و هنگامی که لبخند می زنیم دیده می گردد.  تاج دندان نامیده می شوند. در پایین مینا بافت نرمی به اسم عاج وجود دارد که قسمت  زیادی از ساختمان دندان را متشکل می باشد و به عنوان حفاظتی برای بخش  پالپ دندان که مشتمل بر رگهای خونی و عصب ها می باشد را به وجود می‌آورد. در اصل عاج و پالپ ریشه های دندان را در فک مستحکم قرار می دهد.

.

بخش زیرین  دندان از ریشه متشکل گشته است که در لثه و فک جای  دارند و به وسیله  مینای دندان پوشیده نگشته اند. بنابراین به وسیله لایه دیگری به اسم سمنتوم پوشیده گشته اند. سمنتوم مشابه مینای دندان وی اندکی  نرم تر می باشد، لایه رویی مینای دندان می باشد که در برابر مشکل و شکسته شدن جای گرفته اند.

.

وقتی که یک دندان تکه، ترک برداشته یا شکسته می گردند، در اولین مرحله بر لایه خارجی به معنای مینای دندان موثر واقع می گردد،  با این قرار، در وضعیت ویژه، مشکل و شکسته شدن  امکان دارد عاج و پالپ دندان را نیز با خود درگیر نماید.

ترمیم-دندان-شکسته ترمیم-دندان-شکسته .

.

روش های ترمیم دندان شکسته

.

روش های توصیه شده  مرتبط به بهبود بخشی و برترین نوع ترمیم دندان شکسته به دلیل  اندازه  مشکل و پوسیده شدن دندان وابسته است.
در اینجا چند نوع روش که دندانپزشک ها برای ترمیم دندان شکسته بکار می برند را برایتان مورد تحقیق قرار دهیم.

.

۱-کانتورینگ دندان از نوع های ترمیم دندان شکسته

.

اگر شکسته شدن خیلی ریز  و ناچیز  باشد عمل  ترمیم دندان شکسته مشتمل بر  گرد نمودن و شکل دهی لبه های تیز دندان و صیقل نمودن و صاف نمودن آن به صورتی که  با بقیه  دندانها هم نوایی پیدا کند و شکسته شدن دندان از لحاظ  قشنگی طبیعی ظاهر نماید.

.

۲-نحوه  پر نمودن  یا ترمیم دندان شکسته

.

برای  ترمیم دندان شکسته  از ماده های  دندانپزشکی  ویژه  بکار می برند  و در بخشی که شکسته شدت  یا ترک خوردن می باشند، جای می دهند..

این ماده ها توانایی دارند آمالگام یا کامپوزیت و …   و بعد از آن به وسیله دندانپزشک آن را برابر با بقیه  دندانها شکل دهی می کنند. پس از آن ماده ها  سفت و دشوار می گردد  تا دندان شکسته تصویر واقعی را به خود می گیرد.

.

۳-روکش به عنوان ترمیم دندان شکسته

.

روکش نمودن  دندان یکی از صورت های ترمیم دندان شکسته می باشد که عموما  برای هر بیمار به صورت  ویژه  درست می گردند. تا توانایی داشته باشند جایگزین بخش شکسته دندان قرار گیرند و در این وضعیت بخش های مهم  و ساختمان مهمی برای دندان سالم به جای می ماند. .

در این صورت ، یک تاج دندان پلاستیکی جزئی یا کامل درست می گردد و بعد از آن به دندان متصل می گردد تا مستحکمی زیادی را دارا باشد و تا اندازه کامل  دندان طبیعی را محافظت نماید. اکثرا برای مطمئن شدن از موفق بودن در ترمیم دندان شکسته درمان کانال ریشه نیز لازمیت را دارا می باشد.

.

۴-درمان کانال ریشه برای ترمیم دندان شکسته

.

برای آسیب های  بالاتر، هنگامی که ساختمان  درونی (پالپ) دندان دچار مشکل شده باشد، می شود با مرحله تمیز نمودن  و پر نمودن، ریشه طبیعی دندان را مورد نجات واقع بخشید. .

بنابراین با محافظت ریشه طبیعی دندان، تاج و مینای طبیعی دندان به صورت کلی  تضعیف گشته باشد و لازم به آراستن  یک تاج پلاستیکی موجود می باشد.

.

۵-کشیده نمودن دندان راهکار آخر به عنوان  ترمیم دندان شکسته

.

برای دندان های خیلی  نقصان یافته که به وسیله هیچ کدام از صورت های ترمیم دندان شکسته که در فوق بیان نمودیم ممکن است نجات آنها موجود نگشته باشند،  کشیده نمودن دندان پایانی ترین مورد  امکان پذیر می باشد. .

کشیده نمودن دندان سبب به وجود آمدن  شکاف و فاصله میان دندان ها می گردد. برای محافظت سلامت لثه و قشنگی  لبخند و زیاد نمودن  اعتماد به نفس شما لازم به روشی  از دندان پلاستیکی در این وقت احساس می گردد. در این وقت ها از نحوه های کاشت و ایمپلنت دندانی برای ترمیم دندان شکسته بکار برده می گردند.

ترمیم-دندان-شکسته 

.

سوال های شایع برای ترمیم دندان شکسته

.

اگر دندان به صورت  اتفاقی  شکسته گردد چه کارهای بایستی صورت گیرد؟.

اگر همه ی  دندان های شما شکسته گردد، اما  ریشه های دندان سالم باشد، در همان لحظه دهان خویش را با آب بشویید و دندان شکسته را در یک ظرف کوچک شیر، آب یا سرم قرار دهید.  .

در روش خونریزی با قرار دادن فشار خونریزی را توقف دهید و اگر خونریزی زیادتر  از اندازه بود به اورژانس رجوع نمایید.

.