پزشکان - کلینیک دندانپزشکی تاج
منوی دسته بندی
پزشکان

پزشکان

دندانپزشکی شبانه روزی تاج با بهترین دندانپزشکان کشور افتخار همکاری دارد.

دکتر ارژنگ باقی

ارژنگ باقی

تخصص

دندانپزشک عمومی

دکتر محرابی

دکتر محرابی

تخصص

دندانپزشک عمومی

الهه-مروج-صالحی

الهه مروج صالحی

تخصص

بورد تخصصی رشته اندودانتیکس

دکتر بدیعی

دکتر بدیعی

تخصص

دندانپزشک عمومی

دکتر زمانی

دکتر زمانی

تخصص

دندانپزشک عمومی

دکتر آرام فر

دکتر آرام فر

تخصص

دندانپزشک عمومی

beshkar

دکتر بشکار

متخصص

جراح فک و صورت